O firmě Kdo jsme a čím se zabýváme

 

Společnost ARPETA Group, a.s. vznikla v roce 2006. Je společností s čistě českou kapitálovou účastí. Od svého vzniku se zabývá službami v oblasti logistiky zejména pro zákazníky automobilového průmyslu.

Má velké zkušenosti se skladováním materiálu a výrobků, s dodávkami Just in Time do výroby, konsignačním i expedičním skladováním a dalšími činnostmi s tím spojenými. Na tyto činnosti má společnost ARPETA Group, a.s. zaveden integrovaný systém řízení jakosti, dle normy ISO 9001. Dále se společnost zabývá prodejem veškerého obalového materiálu a prodejem hutního materiálu.

Společnost má ve svém vlastnictví průmyslové areály ve Valašském Meziříčí, Hrachovci a Olomouci.


http://arpetagroup.cz/?print?